เกาหลีใต้ยังคงคัดค้านการควบคุมการส่งออกของญี่ปุ่น

เกาหลีใต้ยังคงคัดค้านการควบคุมการส่งออกวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดของญี่ปุ่น ที่ดำเนินมานาน 1 ปี

ญี่ปุ่นใช้มาตรการควบคุมการส่งออกวัตถุดิบ 3 ชนิด ที่จำเป็นต่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมปีที่แล้ว โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคง ขณะที่เกาหลีใต้ได้วิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่า เป็นการตอบโต้ของญี่ปุ่น หลังจากศาลเกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชย กรณีบังคับใช้แรงงานสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

ไม่นานมานี้เกาหลีใต้ได้ขอให้องค์การการค้าโลกตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องการห้ามการส่งออกของญี่ปุ่น โดยเกาหลีใต้ยืนยันว่า ได้แก้ไขเรื่องการควบคุมการค้าในฝั่งตนแล้ว และขอให้ญี่ปุ่นยกเลิกมาตรการดังกล่าว

ขณะที่ประเด็นการค้ากำลังประสบภาวะชะงักงันอยู่นี้ การพิจารณาคดีการบังคับใช้แรงงานสมัยสงครามก็คืบหน้าไปเรื่อยๆ โดยเข้าสู่ขั้นตอนการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดมาจากบริษัทญี่ปุ่นแล้ว และอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ขณะที่สื่อเกาหลีใต้ได้วิจารณ์ว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศ ไม่ได้จริงจังที่จะพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกัน